Kupní cenu zaplatí budoucí kupující takto:

1. Rezervační poplatek

rezervační poplatek ve výši 250.000,- Kč bude uhrazen po podpisu rezervační smlouvy. 

2. Záloha na kupní cenu

záloha ve výši 15% z kupní ceny po odečtení rezervačního poplatku bude uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

3. Klientské změny

poplatek za klientské změny, který bude vypočten jako rozdíl mezi vybranými materiály, případnými změnami a standardním provedením, bude uhrazen spolu se zálohou na kupní cenu po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tzn. před zahájením dokončovacích prací.

4. Doplatek kupní ceny

doplatek ve výši 85% z kupní ceny bude uhrazen do 10-ti dnů ode dne doručení písemného oznámení budoucího prodávajícího o nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.