Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město. K 1.1.2018 je v obci trvale hlášeno 2.074 obyvatel. Se svou rozlohou 1.165 ha patří mezi obce středně velké. Aktivním přístupem k evropským dotacím a díky dobrému hospodaření, je obec obcí moderní, poskytující svým občanům a návštěvníkům široké spektrum služeb.

Velká Polom leží na spojnici měst Ostrava a Opava, kterou představuje státní silnice I/11. Ta ji dělí na dvě téměř stejné části. Velká Polom plnila vždy v regionu významnou roli, tomu odpovídá i dobrá vybavenost. Je zde mateřská škola i základní škola s 1. – 9. ročníkem. Zde získávají základní vzdělání i děti z okolních čtyř obcí. V roce 2005 se podařilo zajistit rekonstrukci nejstarší části školy z r. 1961 a v roce 2010 díky prostředků získaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se  podařilo zrekonstruovat druhou, mladší, část školy a současně začít s výstavbou nové mateřské školy. Nová mateřská škola spolu s rekonstruovanou původní budovou MŠ nabízí předškolní vzdělávání cca 96 dětem.

Několik metrů od obecního úřadu najdete honosný objekt kulturního střediska, víc jak 130 let starou budovu, která byla opravena v r. 2006. V něm se nachází lékárna, zdravotní středisko, veřejná knihovna, prostorný společenský sál a několik kluboven. Suterén poskytuje příjemné posezení ve stylovém prostředí, zde je možno organizovat oslavy, konají se zde výstavy, společenské organizace a spolky jej využívají ke schůzovní činnosti. Zajímavým způsobem bylo renovováno i nejbližší okolí – park pod hřbitovní zdí, který je ve spodní i horní části lemován kamennou zdí. Kolem pak vede schodišťový chodník téměř až ke kostelu sv. Václava, jehož historie se datuje od dob Přemyslovců.

Sportovní vyžití v obci nabízí Tělovýchovná jednota Velká Polom se svým sportovním areálem a objektem Sokolovny, chloubou naších sportovců je nově vybudované zázemí pro sportovce a tribuna.

Ve vzdálenosti 8 km severovýchodně leží město Hlučín, 9 km severozápadně město Kravaře a 18 km město Opava, 11 km jihovýchodně statutární město Ostrava, 13 km jihozápadně město Bílovec. Po dobudování prodloužené Rudné bude Ostrava dojezdově do cca 15 min., Opava do cca 20 min. 

Místo stavby

Výstavba řadových domů se nachází v lokalitě novostaveb, vybudovaných mezi léty 2007 až 2013, navazuje na ulici K Lázni a Slunečná. Je situována v mírném svahu v sousedství menšího lesa a louky. Terén je členitý a zajišťuje pěkné výhledy do okolí. Lokalita výstavby je do centra obce vzdálena cca 1 km a velmi dobře dostupná jak autem, tak i pěšky.